Návrh interiéru v podobě dispozičního řešení

Přípravná fáze a návrh interiéru

  • Úvodní schůzka s klientem
  • Analýza vstupních požadavků a potřeb klienta
  • Průběžná konzultace návrhu s klientem
  • Vypracování návrhu dispozičního řešení prostoru zaneseného do černobílého půdorysu se základními kótami navrženého nábytku

Výstupem této fáze je půdorys řešeného prostoru ve formátu PDF.

NEZÁVAZNÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ