Přípravná fáze a návrh interiéru

 • Úvodní schůzka s klientem
 • Analýza vstupních požadavků a potřeb klienta
 • Průběžná konzultace návrhu s klientem
 • Vypracování návrhu interiéru – dispoziční řešení, umístění a výběr prvků v interiéru, návrh materiálů a povrchů

Výstupem této fáze jsou fotorealistické vizualizace řešeného prostoru ve formátu PDF.

Výkresová dokumentace

Ve formě studie návrhu interiéru

Rozsah poskytovaných výkresů – konkrétní seznam výkresů se upřesní na základě požadavků vyplývajících z návrhu:

 • Půdorys s dispozičním řešením
 • Pohledy na řešené stěny
 • Výkres podhledů
 • Zakreslení koncových prvků elektro a osvětlení
 • Zakreslení koncových prvků ZTI
 • Označení navržených prvků a materiálů, specifikace povrhů
 • Návrh atypických truhlářských konstrukcí a prvků na míru

Výstupem této fáze je výkresová dokumentace ve formátu PDF.

Tabulka prvků a materiálů

 • Soupis a specifikace prvků a materiálů obsažených ve výkresové dokumentaci
 • Doprovod klientů na showroom vybraných dodavatelů dle uvážení architekta

 

Výstupem této fáze je tabulka ve formátu PDF se soupisem a specifikací navržených prvků a materiálů pro každou místnost.

NEZÁVAZNÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ