Přípravná fáze a návrh interiéru

  • Úvodní schůzka s klientem
  • Analýza vstupních požadavků a potřeb klienta
  • Průběžná konzultace návrhu s klientem
  • Vypracování návrhu interiéru – dispoziční řešení, umístění a výběr prvků v interiéru, návrh materiálů a povrchů

 

Výstupem této fáze jsou 3D barevná zobrazení prostoru ve formátu PDF.

Tabulka prvků a materiálů ​

  • Soupis a specifikace prvků a materiálů obsažených ve výkresové dokumentaci
  • Doprovod klientů na showroom vybraných dodavatelů dle uvážení architekta
  • Výstupem této fáze je tabulka ve formátu PDF se soupisem a specifikací navržených prvků a materiálů pro každou místnost

Výstupem této fáze je tabulka ve formátu PDF se soupisem a specifikací navržených prvků a materiálů pro každou místnost.

NEZÁVAZNÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ