PŘÍPRAVNÁ FÁZE A NÁVRH ZAHRADY

 • Úvodní schůzka s klientem
 • Analýza vstupních požadavků a potřeb klienta
 • Průběžná konzultace návrhu s klientem
 • Vypracování návrhu zahrady – dispoziční řešení, rozdělené na funkční zóny, zakomponování prvků, terénní úpravy, umístění mobiliáře a vybavení, návrh materiálů a výsadeb

Výstupem této fáze jsou fotorealistické vizualizace řešeného prostoru ve formátu PDF.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Ve formě studie návrhu zahrady

Rozsah poskytovaných výkresů – konkrétní seznam výkresů se upřesní na základě požadavků vyplývajících z návrhu:

 • Půdorys s dispozičním řešením
 • Koordinační situace
 • Terénní modelace
 • Vytyčovací výkres
 • Závlaha
 • Zakreslení koncových prvků elektro a osvětlení
 • Souvrství povrchů
 • Detaily atypických prvků
 • Osazovací plán
 • Technická zpráva

Výstupem této fáze je výkresová dokumentace ve formátu PDF.

TABULKA PRVKŮ A MATERIÁLŮ

 • Soupis a specifikace prvků a materiálů obsažených ve výkresové dokumentaci
 • Doprovod klientů na showroom vybraných dodavatelů dle uvážení architekta

Výstupem této fáze je tabulka ve formátu PDF se soupisem a specifikací navržených prvků a materiálů.

NEZÁVAZNÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ